របៀប​ទាញ​យក​រូប​សញ្ញា​មាន​មុខ​មាត់ មក​ប្រើ​ប្រាស់​លើ iPhone, iPad ដោយ​មិន​បាច់​ដំឡើង​កម្មវិធី!

មានអ្នកខ្លះថានេះ ជាការសម្ងាត់ ដែលមានការ លាក់រូបសញ្ញា ដែលមានមុខមាត់ ប្រភេទនេះ នៅក្នុង iOS តែការពិតទៅ វាមានស្រាប់ ហើយនៅលើ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ ការនេះ ដោយគ្រាន់ មិនសូវមាន អ្នកស្គាល់ តែប៉ុណ្ណោះ។

របៀប​ទាញ​យក​រូប​សញ្ញា​មាន​មុខ​មាត់ មក​ប្រើ​ប្រាស់​លើ iPhone, iPad ដោយ​មិន​បាច់​ដំឡើង​កម្មវិធី!

ពេលនេះ ខេមបូ នឹងណែនាំពីរបៀបទាញយក រូបសញ្ញា ដែលមានមុខ មាត់ទាំងនេះ មកប្រើប្រាស់ ដូចនេះអ្នក ទាំងអស់គ្នា អាចធ្វើតាម ការបង្ហាញ របស់យើង នៅខាងក្រោម នេះបាន៖

  1. អ្នកត្រូវទៅកាន់ Settings > General > Keyboard > Keyboards > Add New Keyboard របៀប​ទាញ​យក​រូប​សញ្ញា​មាន​មុខ​មាត់ មក​ប្រើ​ប្រាស់​លើ iPhone, iPad ដោយ​មិន​បាច់​ដំឡើង​កម្មវិធី!
  2. រួចរើសយក ក្តារចុច Japanese បន្ទាប់រើសយក Romaji រួចចុច Done របៀប​ទាញ​យក​រូប​សញ្ញា​មាន​មុខ​មាត់ មក​ប្រើ​ប្រាស់​លើ iPhone, iPad ដោយ​មិន​បាច់​ដំឡើង​កម្មវិធី!
  3. បន្ទាប់អ្នកអាចទៅកាន់កម្មវិធី Note រួចសាកបើកក្តារចុច ជប៉ុននោះ ដោយគ្រាន់តែចុច លើរូបផែនដី តាមសញ្ញាព្រួញ នេះឲ្យជាប់ រួចអូសទៅ កាន់ក្តារ ចុចជប៉ុន របៀប​ទាញ​យក​រូប​សញ្ញា​មាន​មុខ​មាត់ មក​ប្រើ​ប្រាស់​លើ iPhone, iPad ដោយ​មិន​បាច់​ដំឡើង​កម្មវិធី!
  4. រួចចុចលើប៊ូតុង 123 បន្ទាប់ចុចលើ ប៊ូតុងរូបសញ្ញា មុខមាត់នោះបាន របៀប​ទាញ​យក​រូប​សញ្ញា​មាន​មុខ​មាត់ មក​ប្រើ​ប្រាស់​លើ iPhone, iPad ដោយ​មិន​បាច់​ដំឡើង​កម្មវិធី!
  5. បន្ទាប់វានឹងបង្ហាញរូបសញ្ញាមុខមាត់មួយ ចំនួនមក បើចង់ឃើញ បានកាន់តែ ច្រើនទៀត អ្នកអាចចុច លើសញ្ញាព្រួញ ឡើងលើនោះ ដើម្បីឃើញ រូបសញ្ញា ទាំងនោះកាន់ តែច្រើន។ របៀប​ទាញ​យក​រូប​សញ្ញា​មាន​មុខ​មាត់ មក​ប្រើ​ប្រាស់​លើ iPhone, iPad ដោយ​មិន​បាច់​ដំឡើង​កម្មវិធី!

*** Samsung: ទទួលបានអាវ Jacket សាមសុង ដ៏ស្រស់ស្អាត មួយភ្លាមៗ រាល់ពេលជាវ Samsung Galaxy A 2016 ណាមួយ ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី 21 កុម្ភៈ 2016។ Samsung Galaxy A 2016 កាន់តែកាលីប កាន់តែខ្លាំង!

សម្រាប់មិត្តអ្នកអាន ដែលចង់បាន រូបសញ្ញា មុខមាត់នេះ មកប្រើប្រាស់ ទាល់តែដំឡើង ក្តារចុច ភាសាជប៉ុនសិន ហើយនៅពេល ប្រើប្រាស់ ក៏ងាយស្រួលដែរ ដូចអ្វីដែល យើងបាន រៀបរាប់ ខាងលើ នេះអញ្ចឹង។

  • ដោយ: Hong
  • 11:24 AM, 15 February
  • ប្រភព: iPhone Hacks
  • Tag: ចំណេះដឹងទូទៅ