ក្រុមចម្រៀង Rainbow ចេញវីដេអូចម្រៀងថ្មី ‘Whoo’

កូរ៉េ៖ ព័ត៌មានពីកាសែតកូរ៉េ Allkpop បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៥ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៦នេះថាក្រោយបង្ហាញ រូបភាព ក្នុងឈុតប្រាំពីរព័ណ៌ យ៉ាងចែងចាំង សម្រាប់វិលមកវីញ ក្រុមចម្រៀង Rainbow ដែលបានមុខ ជាមួយឆ្នាំហើយនោះ នៅថ្ងៃទី១៤ខែកុម្ភៈនេះបានចេញ វីដេអូចម្រៀងថ្មី គឺបទ'Whoo' ។

 ក្នុងវីដេអូចម្រៀងថ្មី 'Whoo' នេះដែរសមាជិកទាំងអស់របស់Rainbow ពិតជាស្រស់ស្អាត និងទាក់ទាញណាស់។

ទស្សនាវីដេអូជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

ក្រុមចម្រៀង Rainbow ចេញវីដេអូចម្រៀងថ្មី 'Whoo'