បិសាច​ក្រហម ​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មីខណៈ ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកា ព្រៃទក់​សាច់

ក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United បានចុកឈាម ដោយចាញ់ក្រុមឆ្មាខ្មៅ Sunderland ២-១ ឯក្រុមតោខៀវ Chelsea បានបង្ហាញទម្រង់លេងល្អមែនទែន ដោយអាចយកឈ្នះក្រុមសារិកាព្រៃ Newcastle United ដល់ទៅ ៥-១ ឯណោះ។

ខាងក្រោមនេះជារូបភាព និងវីដេអូនៃការប្រកួតរបស់គូទាំងពីរ៖

Chelsea ៥-១ Newcastle United

បិសាច​ក្រហម ​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មីខណៈ ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកា ព្រៃទក់​សាច់

បិសាច​ក្រហម ​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មីខណៈ ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកា ព្រៃទក់​សាច់

បិសាច​ក្រហម ​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មីខណៈ ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកា ព្រៃទក់​សាច់

Sunderland ២-១ Manchester United

បិសាច​ក្រហម ​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មីខណៈ ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកា ព្រៃទក់​សាច់

បិសាច​ក្រហម ​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មីខណៈ ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកា ព្រៃទក់​សាច់

បិសាច​ក្រហម ​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មីខណៈ ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកា ព្រៃទក់​សាច់

ប្រភព៖sabay