ក្រុម​ K-Pop ​ទាំង​១២ ​ដែល​​សមាជិក​សុទ្ធ ​តែ​មាន​ទេពកោសល្យ​ ​ច្រើន​

ទោះបីជាក្រុមចម្រៀងកូរ៉េខាងត្បូង K-Pop ភាគច្រើនសុទ្ធតែមានភាពប៉ិនប្រសព្វក្នុងការរាំ ការច្រៀងក្ដី ប៉ុន្តែមិនមែនរាល់សមាជិកនៃក្រុមទាំងអស់ មានទេពកោសល្យពិតប្រាកដទាំងអស់នោះឡើយ។

នាពេលថ្មីៗនេះ អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកូរ៉េខាងត្បូងបានរកឃើញក្រុមចម្រៀង ល្បីៗមួយចំនួន ដែលគ្រប់សមាជិក មិនត្រឹមតែពូកែច្រៀង រាំ សម្ដែង នោះទេ ថែមទាំងមានពហុជំនាញជាច្រើនទៀតផង។

បើយោងទៅតាមគេហទំព័រ Instiz របស់កូរ៉េខាងត្បូងផ្ទាល់ រាល់សមាជិកក្រុមអ្នកចម្រៀងខាងក្រោមនេះ សុទ្ធតែអាចសរសេរ តែងនិពន្ធ ផលិត និងបង្កើតអត្ថបទចម្រៀងខ្លួនឯងបាន។ ក្រោយធ្វើការចាត់ថ្នាក់ បញ្ជីទាំងនេះ បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ និងកាតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមទៀត ចំពោះជំនាញរបស់ពួកគេ៕

ក្រុម​ K-Pop ​ទាំង​១២ ​ដែល​​សមាជិក​សុទ្ធ ​តែ​មាន​ទេពកោសល្យ​ ​ច្រើន​

ក្រុម​ K-Pop ​ទាំង​១២ ​ដែល​​សមាជិក​សុទ្ធ ​តែ​មាន​ទេពកោសល្យ​ ​ច្រើន​

ក្រុម​ K-Pop ​ទាំង​១២ ​ដែល​​សមាជិក​សុទ្ធ ​តែ​មាន​ទេពកោសល្យ​ ​ច្រើន​

ក្រុម​ K-Pop ​ទាំង​១២ ​ដែល​​សមាជិក​សុទ្ធ ​តែ​មាន​ទេពកោសល្យ​ ​ច្រើន​

ក្រុម​ K-Pop ​ទាំង​១២ ​ដែល​​សមាជិក​សុទ្ធ ​តែ​មាន​ទេពកោសល្យ​ ​ច្រើន​

ក្រុម​ K-Pop ​ទាំង​១២ ​ដែល​​សមាជិក​សុទ្ធ ​តែ​មាន​ទេពកោសល្យ​ ​ច្រើន​

ក្រុម​ K-Pop ​ទាំង​១២ ​ដែល​​សមាជិក​សុទ្ធ ​តែ​មាន​ទេពកោសល្យ​ ​ច្រើន​

ក្រុម​ K-Pop ​ទាំង​១២ ​ដែល​​សមាជិក​សុទ្ធ ​តែ​មាន​ទេពកោសល្យ​ ​ច្រើន​

ក្រុម​ K-Pop ​ទាំង​១២ ​ដែល​​សមាជិក​សុទ្ធ ​តែ​មាន​ទេពកោសល្យ​ ​ច្រើន​

ក្រុម​ K-Pop ​ទាំង​១២ ​ដែល​​សមាជិក​សុទ្ធ ​តែ​មាន​ទេពកោសល្យ​ ​ច្រើន​

ក្រុម​ K-Pop ​ទាំង​១២ ​ដែល​​សមាជិក​សុទ្ធ ​តែ​មាន​ទេពកោសល្យ​ ​ច្រើន​

ក្រុម​ K-Pop ​ទាំង​១២ ​ដែល​​សមាជិក​សុទ្ធ ​តែ​មាន​ទេពកោសល្យ​ ​ច្រើន​

ប្រភព៖sabay