ជីវិត​មនុស្ស​ល្បីៗ​នៅ​កម្ពុជា​

dnt-news: ​សៀវភៅ​ដែលមាន​កម្រាស់​២៧២​ទំព័រ បាន​សរសេរ និង​ចងក្រង​អំពី​ជីវិត​មនុស្ស​ល្បីៗ​នៅ​កម្ពុជា បានចេញ​លក់​ហើយ​នៅ​ដើមខែ​មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ហើយ​នៅលើ​តូប​សា​ព័ត៌មាន​មួយចំនួន និង​នៅតាម​បណ្ណាគារ​ជាច្រើន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ។ អ្នកនិពន្ធ​សៀវភៅ​មួយ​នេះ គឺ​លោក អ៊ិន សុ​ផា​ណ្ណា ចាងហ្វាង​ការផ្សាយ​ទស្សនា​វ​ដ