១០ ឈុតសិចស៊ីរបស់ Nana សមាជិក After School

កូរ៉េ៖ តារាចម្រៀងវ័យ ២៤ឆ្នាំ Nana សមាជិកក្រុមចម្រៀង After School តែងតែស្រស់ និងទាក់ទាញរាល់ពេលបង្ហាញខ្លួន ហើយនាង គេចមិនផុតពី កាមេរ៉ា ទេរាល់ពេលបង្ហាញខ្លួនម្តងៗ។  ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ Korea Times បានបង្ហាញរូបភាព របស់ Nana ក្នុងសម្លៀកបំពាក់សិចស៊ី១០ឈុត ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលុងនឹងសម្រស់របស់នាង ។

ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

១០ ឈុតសិចស៊ីរបស់ Nana សមាជិក  After School

១០ ឈុតសិចស៊ីរបស់ Nana សមាជិក  After School

១០ ឈុតសិចស៊ីរបស់ Nana សមាជិក  After School

១០ ឈុតសិចស៊ីរបស់ Nana សមាជិក  After School

១០ ឈុតសិចស៊ីរបស់ Nana សមាជិក  After School

១០ ឈុតសិចស៊ីរបស់ Nana សមាជិក  After School

១០ ឈុតសិចស៊ីរបស់ Nana សមាជិក  After School

១០ ឈុតសិចស៊ីរបស់ Nana សមាជិក  After School

១០ ឈុតសិចស៊ីរបស់ Nana សមាជិក  After School

១០ ឈុតសិចស៊ីរបស់ Nana សមាជិក  After School