នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ និងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមទស្សនា ការតំាងពិព័រណ៌ផ្នែកកងទ័ព អាកាសនៅ សឹង្ហបុរ

ភ្នំពេញ៖ នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹក និងជាអគ្គលេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ សន្តិសុខ លម្ហសមុទ្រ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា៤រូប ចូលរួមទស្សនា ការតាំងពិព័រណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាកាស នៅសាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី។

បើតាមមន្រ្តីកម្ពុជា ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៌នេះ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ នេះ គឺជាថ្ងៃទី១ នៃកិច្ចប្រជុំរវាងភាគីកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជា ដែលដឹកនាំដោយ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ វិញ ជាមួយភាគីសឹង្ហបុរី ហើយក៏ជាថ្ងៃទី១ នៃការតំាងពិព័រណ៌ បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាកាស នៅសាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរីផងដែរ៕

នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ និងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមទស្សនា ការតំាងពិព័រណ៌ផ្នែកកងទ័ព អាកាសនៅ សឹង្ហបុរ

នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ និងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមទស្សនា ការតំាងពិព័រណ៌ផ្នែកកងទ័ព អាកាសនៅ សឹង្ហបុរ

នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ និងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមទស្សនា ការតំាងពិព័រណ៌ផ្នែកកងទ័ព អាកាសនៅ សឹង្ហបុរ

នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ និងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមទស្សនា ការតំាងពិព័រណ៌ផ្នែកកងទ័ព អាកាសនៅ សឹង្ហបុរ

នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ និងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមទស្សនា ការតំាងពិព័រណ៌ផ្នែកកងទ័ព អាកាសនៅ សឹង្ហបុរ