ក្រុមហ៊ុន Camhomes ជ្រើសរើសដៃគូ បុកគ្រឹះដែលឈានមុខគេ នៅក្នុងតំបន់អាសុី ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខុនដូ D’seaview

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Camhomes បានចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន MCCO (Cambodia) Co., Ltd សម្រាប់​ការ បុកគ្រឹះអគារខុនដូ D’seaview នៅខេត្តព្រះសីហនុ ដែលជាតំបន់ទេសចរណ៍​ ដ៏​សំខាន់មួយ​នៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

លោក Dato’ Dr Johnny Ong នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Camhomes បានអោយដឹងថា៖ «ដោយសារតែ​ ក្រុមហ៊ុន MCCO មានបទពិសោធន៍ បុកគ្រឹះសំណង់អគារ ជាច្រើននៅ​ក្នុង ប្រទេស​កម្ពុជា​ក៏ដូចជា បណ្តាប្រទេស​ដទៃទៀត ធ្វើអោយយើង​មានទំនុកចិត្ត ថា​ពួកគេអាច សម្រេចគម្រោងរបស់យើងក្នុង ការបុកគ្រឹះប្រកបដោយ សុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទៅ​តាម​ ស្តង់ដារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អន្តរជាតិ សម្រាប់គម្រោងទីមួយ របស់យើងនៅក្នុង ខេត្តព្រះសីហនុ»។

ក្រុមហ៊ុន Camhomes ជ្រើសរើសដៃគូ បុកគ្រឹះដែលឈានមុខគេ នៅក្នុងតំបន់អាសុី ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខុនដូ D’seaview

MCCO​ គឺជាក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Metallurgical Corporation of China Ltd (MCC) នៅក្នុង ប្រទេសចិន ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជា ក្រុមហ៊ុនជាអន្តជាតិ ដែលនាំមុខគេមួយក្នុងពិភពលោក។ ក្រុមហ៊ុននេះល្បីល្បាញ ដោយសារ តែមានបទពិសោធន៍ និងភាពខ្លាំងពូកែ ផ្នែកវិស័យវិស្វកម្ម ការអភិវឌ្ឍធនធាន ការផលិតបរិក្ខារ ការផ្គត់ផ្គង់ ក៏ដូចជាការសាងសង់ និង ការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យ។

លោក Xie Hong​ jun ប្រធានគម្រោងនៃក្រុមហ៊ុន MCCO បានលើកឡើងថា៖ « D’seaview គឺជា​គម្រោង​ ដ៏ពិសេសរបស់ពួកយើង។ ដោយសារតែយើងមាន បទពិសោធន៍បុកគ្រឹះ​អគារ ល្បីៗជាច្រើន​ នៅ​ក្នុង​តំបន់អាសុី  យើងជឿជាក់ថាយើងអាចរួម ចំណែកសាងសង់លំនៅដ្ឋាន ដ៏ល្អមួយទៅ​តាម លក្ខខ័ណ្ឌដ៏តឹងរឹង​ របស់ក្រុមហ៊ុន Camhomes »។

MCCO បានធ្លាប់បានធ្វើការលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាសុីដូចជា អគារ Tropicana Avenue​ នៅក្នុងប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី អគារ Gateway tower នៅប្រទេសហ្វីលីពីន អគារCentral Bank Tower​ នៅគុយវែត និងសំណង់អគារជា ច្រើនទៀត។ D’seaview នឹងត្រូវសាងសង់នៅលើផ្ទៃដី ដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយជុំវិញ ទីធ្លាសួនច្បារដ៏ធំល្វឹងល្វើយ មានកន្លែងក្មេងលេង និងមានទីធ្លាសម្រាប់សម្រាក់លម្ហែ ឬ កន្លែងលេងកីឡានៅចំកណ្តាល ទីក្រុងពណ៌បៃតង។ អគារទាំង ៤របស់ខុនដូនេះ ត្រូវបានរចនាយ៉ាងល្អឯក ព្រមទាំមាន ទីធ្លាធំទូលាយ មានចតរថយន្ត​ និង​ មានការការពារ​ សុវត្ថិភាព ២៤ ម៉ោង ហើយក៏មានការ​ផ្លូវ​ដ៏ ស្រស់​ស្អាត​ដែល​ភ្ជាប់​ ពីអគារមួយទៅអគារមួយ។

នៅក្បែរខុនដូ D’seaview មានអគារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំ ដែលសមស្រប សម្រាប់ធ្វើជា ការិយាល័យ ឬទីតាំងពាណិជ្ជកម្មដូចជា៖ អាហារដ្ឋាន បារ មន្ទីរពេទ្យ ហាងកែសម្ផស្ស ហាងលក់ទំនិញ ធនាគារ និង សេវាកម្មផ្សេងៗទៀត។ ប្លង់អគារពាណិជ្ជកម្ម​ មានភាពទូលាយទាំងផ្នែក ខាងក្នុង និងផ្នែកខាងក្រៅ។ សសរគ្រឹះដ៏ រឹងមាំត្រូវបានប្រើដើម្បី ទ្ អគារទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យផ្នែក ខាងក្នុងអគារមានភាពទូលាយ និងអាចតុបតែងបានច្រើន។

ក្រុមហ៊ុន Camhomes ជ្រើសរើសដៃគូ បុកគ្រឹះដែលឈានមុខគេ នៅក្នុងតំបន់អាសុី ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខុនដូ D’seaview
ក្រុមហ៊ុន Camhomes ជ្រើសរើសដៃគូ បុកគ្រឹះដែលឈានមុខគេ នៅក្នុងតំបន់អាសុី ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខុនដូ D’seaview

ការងារបុកគ្រឹះត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងចាប់ផ្តើមនៅខែនេះហើយប៉ាន់ប្រមាណថា​​ នឹងបញ្ចប់នៅ ខែមិថុនា។​ ក្នុងពេល ដំណាលគ្នានេះចំពោះ លោកអ្នកដែលចង់​ បាន​កន្លែង​ស្នាក់នៅក្បែរមាត់ សមុទ្រ ហើយមាន ការរស់នៅដូចប្រទេសសិង្ហបុរី លោកអ្នកអាចមកការិយាល័យ​របស់ Camhomes ដែលមានទីតាំងនៅក្នុង អគារកាណាឌីយ៉ា ហើយអាចសាកសួរ ជាមួយអ្នក​ជំនាញ​ អចលនទ្រព្យដើម្បីដឹង អំពីព័ត៌មានលំអិត ពីគម្រោងអភវឌ្ឍន៍ មួយនេះ ឬ លោកអ្នកអាច ទំនាក់ទំនងមកកាន់ លេខ 023985 828 / 097 768 9090 ឬ ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ

ខ្មែរឡូត

បើមានព័ត៌មានបន្ថែម ឬ បកស្រាយសូមទាក់ទង (1) លេខទូរស័ព្ទ 093868723 (៨-១១ព្រឹក & ១-៥ល្ងាច) (2) អ៊ីម៉ែល (3) LINE, VIBER: 093868723 (4) តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុកខ្មែរឡូត