បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​សម្តេច ​ហ៊ុន សែន បានប្រព្រឹត្តទៅ​​តាម​ការ​គ្រោងទុក

Sunnylands-California៖ ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែលបានគ្រោង​រៀបចំ​បាតុកម្ម​សំដែងមតិ​ប្រឆាំង​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​ការ​គ្រោងទុក។ ប៉ុន្តែ​មិនមាន​មានតែ​អ្នកតវ៉ា​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​តែ​មួយ​ក្រុមនោះទេ។ អ្នកតវ៉ា​មាន​ចម្រុះជាតិ​សាសន៍ ហើយត្រូវបាន​គេ​អនុញ្ញាត​ឲ្យនៅ​ឈរជុំគ្នា​នៅ​កន្លែងតែ​មួយ។

ក្នុងចំណោម​បាតុករ​ទាំងនោះ ក៏មាន​ដែរ​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​លោក​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក៕

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​