កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ពិសេស​រវាង​អាស៊ាន ជាមួយ​សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើម​

ភ្នំពេញ: ​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសថា ការប្រជុំ​កំពូល​ពិសេស​រវាង​អាស៊ាន ជាមួយ​សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើម​ជាមួយ​ស្មារតី​សាមគ្គីភាព​។ ការលំបាក​តែមួយគត់​របស់​មេដឹកនាំ​អាស៊ាន គឺ​ការខុស​ម៉ោង​គ្នា ដែលមាន​រហូតដល់ ១៥ ម៉ោង​។ នៅ​កន្លែង​ប្រជុំ ទើប​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ចន្ទ ឯ​នៅ​កម្ពុជា ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទៅហើយ តែ​ការលំបាក​នេះ វា​មិន​លំបាក​ដូច​ការចរចា​មិនត្រូវ​គ្នា​នោះដែរ​៕​

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃនេះថា កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសរវាងអាស៊ាន-អាមេរិក បានចាប់ផ្តើមហើយ ជាមួយនឹងស្មារតីសាមគ្គីភាព ៕

Posted by Pa Socheatevong on Monday, February 15, 2016

កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ពិសេស​រវាង​អាស៊ាន ជាមួយ​សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើម​

កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ពិសេស​រវាង​អាស៊ាន ជាមួយ​សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើម​

កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ពិសេស​រវាង​អាស៊ាន ជាមួយ​សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើម​

កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ពិសេស​រវាង​អាស៊ាន ជាមួយ​សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើម​

កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ពិសេស​រវាង​អាស៊ាន ជាមួយ​សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើម​