នាវា​ដើរ​ដោយ​ថាមពលព្រះអាទិត្យ​

dnt-news : ​PlanetSolar គឺជា​នាវា​ដើរ​ដោយ​ថាមពលព្រះអាទិត្យ​ធំជាងគេ​បំផុត​នៅលើ​ពិភពលោក ហើយ​នាវា​នេះ​ត្រូវបាន​រចនា​ឡើង​យ៉ាង​ពិសេស​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​អាល្លឺម៉ង់ LOM Ocean Design​។