នៅមុខ​ស្នាក់ការ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ មាន​សភាពដូច​ធម្ម​តា​ គ្មាន​បាតុករ​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​