រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង យុត្តិធម៌អនុញ្ញាត ឲ្យគណៈប្រតិភូ IPUចូលជួប សវនាការ

ភ្នំពេញ៖ លោក  អង្គវង្សវឌ្ឍានា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង យុត្តិធម៌នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦នេះ បានអនុញ្ញាតឲ្យ គណៈប្រតិភូ គណៈកម្មាធិការ សិទ្ធិមនុស្ស នៃសហភាពអន្ដរសភា (IPU) ចូលជួបពិភាក្សាការងារ នាទីស្ដីការក្រសួង។

គួរបញ្ជាក់ថា ការជួបពិក្សានេះគឺ ផ្ដោតសំខាន់លើការ ចាប់ខ្លួនសកម្មជន គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បញ្ហាសិទ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា ជាពិសេសក៏នឹងពិភាក្សា ឲ្យមានការដោះលែង លោក ហុង សុខហ៊ួរ តំណាងរាស្ត្រ គណបក្សសម រង្ស៊ី និងសកម្មជន ១៤នាក់ផ្សេងទៀត ដែលជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃ ឲ្យបាននៅក្រៅឃុំ បណ្ដោះអាសន្នផងដែរ៕

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង យុត្តិធម៌អនុញ្ញាត ឲ្យគណៈប្រតិភូ IPUចូលជួប សវនាការ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង យុត្តិធម៌អនុញ្ញាត ឲ្យគណៈប្រតិភូ IPUចូលជួប សវនាការ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង យុត្តិធម៌អនុញ្ញាត ឲ្យគណៈប្រតិភូ IPUចូលជួប សវនាការ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង យុត្តិធម៌អនុញ្ញាត ឲ្យគណៈប្រតិភូ IPUចូលជួប សវនាការ