ជីវិត ម៉េង វិមាន​រតនា​

dnt-news : ​អ្នកនាង ម៉េង វិមាន​រតនា ជា​កូន​ក្នុង​គ្រួសារ​អ្នកសិល្បៈ​ដេ​ល​ឪពុក (​ម៉េង ប៊ុន​) ជា​ស្តេច​ទ្រសោ និង​ម្តាយ (​ពេជ្រ​សង្វា​) ជា​អ្នកចម្រៀង​បុរាណ​។ នាង​មាន​បងប្អូន​បង្កើត​៤​នាក់ (​ស្រី​២​នាក់​) នាង​ជា​កូន​ទី​២​។ កា​លន​ពី​នៅ​វ័យ​កុមារី​នាង​ត្រូវបាន​ឪពុកម្តាយ​ឲ្យ​ចូលរៀន​ខាង​ផ្នែក​សិល្បៈ​របាំ