សកម្មជន​CNRP ៣០ នាក់ ការពារ​សុវត្ថិភាព​នៅផ្ទះ​ឯកឧត្តម កឹម សុខា ឯ​គម្រោង​បាតុកម្ម​រំលាយ​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​