អាជ្ញាធរ សៀមរាប គ្រោងប្តូរទ្វារទឹក អាងក្រពើ

ភ្នំពេញ៖ អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប មានគម្រោងប្តូរទ្វារទឹកអាងក្រពើ ទៅដាក់នៅតំបន់ចុងស្រុកវិញ ដើម្បីឲ្យទឹកស្ទឹងសៀមរាប ហូរបានលឿន និងអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅជាប់ដងស្ទឹងសៀមរាប អាចធ្វើរហាត់ទឹក ដែលជានិមិត្តសញ្ញាមួយ របស់ខេត្តសៀមរាប ដាក់នៅតាមដងស្ទឹង ឡើងវិញ នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់សារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ៕

អាជ្ញាធរ សៀមរាប គ្រោងប្តូរទ្វារទឹក អាងក្រពើ

អាជ្ញាធរ សៀមរាប គ្រោងប្តូរទ្វារទឹក អាងក្រពើ