ការ​ជម្រុះ​វគ្គ​ទី១​សប្ដាហ៍​ទី២ កម្មវិធី Cambodian DJ Championship 2016 មក​ដល់​ថ្ងៃ​ស្អែក


ការ​ជម្រុះ​វគ្គ​ទី១​សប្ដាហ៍​ទី២ កម្មវិធី Cambodian DJ Championship 2016 មក​ដល់​ថ្ងៃ​ស្អែក

ការ​ប្រកួត​វគ្គ​ជម្រុះ​ទី១​សម្រាប់​សប្ដាហ៍​ទី២​កម្មវិធី Cambodian DJ Championship 2016 ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ ដោយ​មាន​ការ​ចូលរួម​វាយ​តម្លៃ​ពី​គណៈកម្មការ និង​បរទេស។

ការ​ជម្រុះ​វគ្គ​ទី១​សប្ដាហ៍​ទី២ កម្មវិធី Cambodian DJ Championship 2016 មក​ដល់​ថ្ងៃ​ស្អែក

 

ក្នុង​នាម​គណៈកម្មការ​មួយ​រូប​ផង​នោះ លោក Raindy បាន​បញ្ជាក់​ថា កន្លង​ទៅ​មាន​បេក្ខភាព DJ ៤ រូប​ហើយ​ត្រូវ​ជ្រុះ​ចេញ​ពី​កម្មវិធី បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង និង​ទទួល​ការ​វាយ​យ៉ាង​សុក្រឹត​រួច​មក។ ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា លោក​ថា សម្រាប់​ការ​ជម្រុះ​សប្ដាហ៍​ទី២​នេះ​កម្មវិធី​ក៏​ត្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​បេក្ខភាព ៤ រូប​បន្ថែម​ទៀត​ជ្រុះ​ចេញ​ផង​ដែរ។

 

ប្រធាន​ផ្នែក​ទីផ្សារ​រូប​នេះ​បន្ត​ម្យ៉ាង​ទៀត​ថា ការ​ប្រកួត​ជម្រុះ​ជា​បន្តបន្ទាប់ ខណៈ​បេក្ខភាព​ជា DJ ទាំង​អស់ ក៏​កំពុង​ប្រឹងប្រែង​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​របស់​ពួក​គេ​ដូច​គ្នា ដើម្បី​មាន​ឱកាស​ឡើង​ដល់​វគ្គ​ពាក់​កណ្ដាល​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​នៅ​អំឡុង​ពាក់​កណ្ដាល​ខែ​មីនា​ខាង​មុខ​នេះ៕

 

ការ​ជម្រុះ​វគ្គ​ទី១​សប្ដាហ៍​ទី២ កម្មវិធី Cambodian DJ Championship 2016 មក​ដល់​ថ្ងៃ​ស្អែក

 

ការ​ជម្រុះ​វគ្គ​ទី១​សប្ដាហ៍​ទី២ កម្មវិធី Cambodian DJ Championship 2016 មក​ដល់​ថ្ងៃ​ស្អែក

 

ការ​ជម្រុះ​វគ្គ​ទី១​សប្ដាហ៍​ទី២ កម្មវិធី Cambodian DJ Championship 2016 មក​ដល់​ថ្ងៃ​ស្អែក

អត្ថបទ៖ សំ ជំនាញ