គ្មាន​អូន​ទើប​ដឹងថា​លំបាក​សុំ​ប្រពន្ធ​ជានា​រួមរស់​ជាមួយ​វិញ​មិនបាន​បើករថយន្ត​បុក​ផ្ទះ​ដើម្បី​សំលាប់​

ភ្នំពេញ​៖​បុរស​ម្នាក់​ដោយសារតែ​ខឹង និង​ប្រពន្ធ​សុំ​រួម​រស់នៅ​ជាមួយគ្នា​វិញ​មិនបាន ផ្ទុះ​កំហឹង​បើកប​រថយន្ត​សណ្តោង ដឹក​ស៊ីម៉ង់ត៍ ក្រុមហ៊ុន ABR បុក​ផ្ទះ ដើម្បី​សំលាប់​ប្រពន្ធ ទីបំផុត​ជាប់​ខ្នោះ​សមត្ថកិច្ច​។​