មាន​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ចង់ទៅ​រស់នៅ​ភព​ព្រះ​អង្គារ​ជាង​៣​ម៉ឺន​នាក់​

nt-news : តើ​លោកអ្នក​មានបំណង​ចង់ទៅ​រស់នៅ​លើ​ភព​ព្រះ​អង្គា​រដែរ​ឬ​អត់ ប្រសិនបើ​មានការ​បើកទូលាយ​នោះ​? បើតាម​ប្រភពព័ត៌មាន​បានឱ្យដឹងថា មាន​មនុស្ស​ជាង​៣​ម៉ឺន​នាក់​ហើយ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក បាន​ចំណាយលុយ​៣៨​ដុល្លារ​ក្នុង​ម្នាក់ ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យសុំ​ទៅ​រស់នៅ​ភព​ព្រះ​អង្គារ​តាមរយៈ​ក្រុមហ៊ុន Mars One ដែលជា​ក្រុម​