ស្ទីល​ចម្លែក​យក​កន្ថោរ​ដាក់​ស្រា​បៀរ​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​ផឹក​

dnt-news :​បណ្តា​ប្រិយមិត្ត​អ្នកមាន​ទាំងឡាយ​ប្រាកដជា​បាន​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​រួចមកហើយ តាមរយៈ​ការចុះផ្សាយ​របស់​សារព័ត៌មាន​ស្តីពី​ភោជនីយដ្ឋាន​មួយចំនួន នៅតាម​បណ្តា​ប្រទេស​ខ្លះ​ដែល​ជ្រើស​រើសយក​សេវា​ប្លែកៗ​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​អតិថិជន ។ តែ​ឥឡូវ​ស្ទីល​ប្លែកៗ​បែបនេះ​បាន​មាន​វត្តមាន​នៅក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ​ក្នុង​ទឹកដ