ផ្តើមចេញពី​លុយ ៤០០០​រៀល​ក្លាយជា​ថៅកែ​លក់​ទា​

dnt-news : ​ទឹក​មួយ​ដំណក់ៗ​អាច​ទំ​លុះ​ផ្ទាំង​ថ្ម​បាន​ដា​ឲ្យ​សឹក​រិ​ក​រិល​បាន យ៉ាងណា​ម៉ិ​ញ​សេចក្តី​ព្យាយាម​គង់​បានសម្រេច​ដូច​ប្រាថ្នា ហើយ​ភាព​អំណត់​តស៊ូ​ព្យាយាម​នេះ​ក៏​ជា​ស្ពាន​ចម្លង​មនុស្ស​ឲ្យ​បាន​ខ្ពង់ខ្ពស់​ផងដែរ ។ ជាក់ស្តែង​បុរស​វ័យ​កណ្តាល​មាន​ដើមកំណើត​នៅ​ខ្មែរក្រោម​។​