សុង តេង ចុងភៅ​លំដាប់​ប្រធានាធិបតី​

dnt-news : លោក សុង តេង ជា​ចុងភៅ​ប្រចាំ​សណ្ឋាគារ​លំដាប់​ផ្កាយ​៥​កាបូ​ឌីយ៉ាណា ។ លោក​ជា​មេ​ចុងភៅ​ទទួល​រ៉ាប់រង​ធ្វើ​ម្ហូប​ទទួលភ្ញៀវ​លំដាប់​វី​.​អាយ​.​ភី​ជាន់ខ្ពស់ មានដូចជា​ប្រធានាធិបតី​ចិន និង​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ជាដើម ។