អ្នករត់ម៉ូតូឌុប ប្រចំាខេត្ត ព្រះសីហនុ ឈ្នះរង្វាន់ពី CellCard ៤០០០០ដុល្លារ

ភ្នំពេញ៖ អ្នករត់ម៉ូតូឌុបម្នាក់បានធ្វើការ ផ្សងសំណាងបន្ទាប់ពីទំនេរ ពីការងារនៃមុខរបររត់ឌុប ប្រចំាថ្ងៃរបស់គាត់ ដោយយក កម្រៃបន្តិចបន្ទួច ដែលគាត់រកបាន បញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទ ដើម្បីខលឬ ផ្ញើសារទៅកាន់៨៨៨៨ ជាមួយ និង កម្មវិធី”ផ្ញើសារដើម្បីឈ្នះរង្វាន់១ម៉ឺនដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃ”។ ការព្យាយាមអស់ជាច្រើនខែ ឆ្នាំ” ខ្ញុំត្រូវចំាលុយអស់ច្រើនណាស់ដែរ ទម្រំាមានថ្ងៃនេះបានកាន់ស្លាក់រង្វាន់CellCard ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន៤០០០០ដុល្លារ”នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភ:  ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាល ក្រុមហ៊ុន CellCard ។
នេះគឺជាសំដីពិតរបស់លោក ណុប ណារ៉េត បានប្រាប់ក្នុងឱកាសពេលដែលក្រុមហ៊ុនCellcard ប្រគល់រង្វាន់។

លោក ណុប ណារ៉េត បានបញ្ជាក់ទៀតថា” ខ្ញុំរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុ បានឈ្មះ រង្វាន់ពី  Cell Card ចំនួន ៤០០០០ដុល្លារ កាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១៦ “។  លោកថា ខ្ញុំពិតជាមានក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លំាង នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនCellCard ទូរស័ព្ទប្រាប់គាត់ថាបាន ឈ្នះរង្វាន់៤០០០០ម៉ឺនដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនCellCard៕

អ្នករត់ម៉ូតូឌុប ប្រចំាខេត្ត ព្រះសីហនុ ឈ្នះរង្វាន់ពី CellCard ៤០០០០ដុល្លារ

អ្នករត់ម៉ូតូឌុប ប្រចំាខេត្ត ព្រះសីហនុ ឈ្នះរង្វាន់ពី CellCard ៤០០០០ដុល្លារ