តើ​តារា​ខ្មែរណាខ្លះ​ បា​នប​ង្អូ​ត​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ​?

Doliprane TVC

Valentine’s Day គឺជា​ទិវា​មួយ​ដែល​មនុស្ស​ទូទៅ​តែង​នាំគ្នា​បង្ហាញឱ្យឃើញ​ពី​ក្តី​ស្រឡាញ់​ចំពោះ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក ក្នុងនោះ​ម្នាក់ៗ​បានរៀបចំ​ជា​អំណោយ​ផ្សេងៗ មាន​បាច់ផ្កា និង របស់​អនុស្សាវរីយ៍​មួយចំនួន ទៅជូន​មនុស្ស​ដែល​ពួកគេ​ស្រឡាញ់ មាន​ជា​អាថ៌​ដូចជា ឪពុកម្តាយ លោកគ្រូ​-​អ្នកគ្រូ បងប្រុស​-​ស្រី មិត្តភក្តិ ឬ មនុស្ស​ជាទី​ស្រឡាញ់​របស់​ពួកគេ ពោលគឺ​សង្សារ​នេះ​តែម្តង ។​

តើ​តារា​ខ្មែរណាខ្លះ​ បា​នប​ង្អូ​ត​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ​?

​ដោយឡែក​សម្រាប់​ថ្ងៃមួយ​នេះដែរ ក៏មាន​តារា​មួយចំនួន​បានបង្ហាញ​ឱ្យឃើញ និង បាន​ចូលរួម​ជាមួយ​ថ្ងៃ​នៃ​សេចក្តីស្រឡាញ់​នេះដែរ ដោយ​តារា​ខ្លះ​បានបង្ហាញ​រូបភាព​ជាមួយនឹង​ការទទួល​បាច់ផ្កា​ពី​មនុស្ស​ជាទី​ស្រឡាញ់ និង តារា​ខ្លះ​បានបង្ហាញ​ពី​ក្តី​ស្រឡាញ់​ជាមួយ​គ្រួសារ ហើយ​តារា​ខ្លះទៀត​ក៏បាន​រៀបចំខ្លួន​រីករាយ​ជាមួយនឹង​ថ្ងៃមួយ​នេះ​ផងដែរ ៕​សាកល​

តើ​តារា​ខ្មែរណាខ្លះ​ បា​នប​ង្អូ​ត​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ​?តើ​តារា​ខ្មែរណាខ្លះ​ បា​នប​ង្អូ​ត​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ​?តើ​តារា​ខ្មែរណាខ្លះ​ បា​នប​ង្អូ​ត​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ​?តើ​តារា​ខ្មែរណាខ្លះ​ បា​នប​ង្អូ​ត​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ​?តើ​តារា​ខ្មែរណាខ្លះ​ បា​នប​ង្អូ​ត​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ​?តើ​តារា​ខ្មែរណាខ្លះ​ បា​នប​ង្អូ​ត​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ​?តើ​តារា​ខ្មែរណាខ្លះ​ បា​នប​ង្អូ​ត​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ​?តើ​តារា​ខ្មែរណាខ្លះ​ បា​នប​ង្អូ​ត​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ​?តើ​តារា​ខ្មែរណាខ្លះ​ បា​នប​ង្អូ​ត​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ​?តើ​តារា​ខ្មែរណាខ្លះ​ បា​នប​ង្អូ​ត​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ​?