ផ្លែទំពាំងបាយជូរ មានសារៈសំខាន់ សម្រាប់ថ្លើម និងសន្លាក់

ទំពាំងបានជូរគឺជាផ្លែឈើ មួយប្រភេទដែលមាន អត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើនសម្រាប់ សុខភាព ជាពិសេស ធ្វើជាឪសថសម្រាប់ ព្យាបាលជំងឺបាន មួយភាគធំ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ទំពាំងបាយជូរ មានសារធាតុសំខាន់ៗ ដូចជា ស្ករ និងសារធាតុ អាហារជំពូកអាស៊ីដ សរីរាង្គប្រមាណពី ៧ ទៅ ៨ប្រភេទ។

ក្រៅពីនេះវា ផ្ទុកទៅដោយ វីតាមីន C ដែក និងកាល់ស្យូម។ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀត ស្ងោរទឹកទំពាំងបាយជូរ សម្រាប់ផឹកជាប្រចាំថ្ងៃ អាចព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើម និងរលាកសន្លាក់បានយ៉ាងមានប្រសឹទ្ធភាព។

ផ្លែទំពាំងបាយជូរ មានសារៈសំខាន់ សម្រាប់ថ្លើម និងសន្លាក់

ផ្លែទំពាំងបាយជូរ មានសារៈសំខាន់ សម្រាប់ថ្លើម និងសន្លាក់