អាថ៌កំបាំងស្ត្រី សម្រើបដល់ ចំណុចកំពូល

សុខភាព៖ យោងតាមការសិក្សារបស់ អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាព និងសិចនៅលើពិភពលោក ដែលចុះផ្សាយនៅលោះ Womenheath បានលើកឡើងថា នៅពេលដែលកំពុងរួមភេទទ្វាមាស ស្ត្រីមានសភាពសើម ហើយមានការផ្លាស់ប្តូរពណ៌ ដោយ ផ្នែកបបូរខាងក្នុងនៃទ្វាមាស នឹងចាប់ផ្តើមបើកចំហរ ហើយធ្វើឲ្យទ្វាមាស មានសណ្ឋានវែងជាងធម្មតា បន្ទាប់មកបេះដូង សុដន់ រាងកាយនឹងចាប់ផ្តើមឡើងកំដៅ រួចបែកញើស ហើយស្បែកចាប់ ផ្តើមបញ្ចេញកំដៅ ហើយសុដន់ចាប់ ផ្តើមតឹងណែន។

អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាព និងសិច បានបន្តមានស្ត្រីមួយចំនួន ចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរពណ៌នៅលើផ្ទៃមុខ និងដើមទ្រូងចាប់ផ្តើមក្រហម រឿងសំខាន់នៅពេល ដែលអ្នកលេងត្រង់សន្ទះព្រហ្មចារីភាពសុខស្រួល នឹងឆាប់កើតមានឡើងដែរ។ ភាគច្រើនការឈានដល់ ចំណុចកំពូលអាចកើតមាន ឡើងនៅពេលដែលមានវត្ថុ ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដូចជា ដៃ, មាត់ ឬក៏អាអូនតូច ។

ប៉ុន្តែត្រូវចងចាំ ទ្វាមាសជាកន្លែង ដែលសម្បូរទៅដោយមេរោគ មុននឹងអ្នកធ្វើឱរ៉ាល់សិច ឬសិចដោយមាត់នោះ គួរតែឲ្យដៃគូ សម្អាតប្រដាប់ភេទ ដោយទឹកលាងប្រដាប់ភេទ ដែលមានគុណភាពល្អ ពិនិត្យដោយគយ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីបញ្ចៀសបញ្ហាប្រដាប់ភេទ គូស្នេហ៍របស់អ្នក៕

អាថ៌កំបាំងស្ត្រី សម្រើបដល់ ចំណុចកំពូល