សម្ដេចតេជោ៖ ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ត្រូវបានពង្រឹងថែមមួយ កំរិតទៀតរវាង អាស៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបង្ហាញពី ការបញ្ជប់ទៅដោយ ជោគជ័យ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំ អាស៊ាន-អាមេរិក ហើយភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ត្រូវបានពង្រឹងថែម មួយកំរិតទៀតរវាង អាស៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក។

នៅក្នុងបណ្ដាញ ទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក របស់សម្ដេច បានសរសេរថា "ខ្ញុំ និងគណៈប្រតិភូ កម្ពុជាបានរួមវិភាគទាន សំរាប់ជោគជ័យនេះ ក្នុងនាមកម្ពុជា ជាសមាជិកអាស៊ាន"។

សម្ដេច បានសរសេរសារ ថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះលោក អូបាម៉ា ថា "ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះប្រធានាធិបតី បារ៉ាក អូបាម៉ា និងសហការីរបស់គាត់ ដែលបានទទួលពួកយើង ដោយរាក់ទាក់ ស្និទ្ឋស្នាល និងជិតស្និទ្ឋ ព្រមទាំងរៀបចំកិច្ច ប្រជុំល្អឥតខ្ចោះ ដែលជាកត្តាកំណត់នៃ ជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំនេះ"៕

សម្ដេចតេជោ៖ ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ត្រូវបានពង្រឹងថែមមួយ កំរិតទៀតរវាង អាស៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សម្ដេចតេជោ៖ ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ត្រូវបានពង្រឹងថែមមួយ កំរិតទៀតរវាង អាស៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សម្ដេចតេជោ៖ ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ត្រូវបានពង្រឹងថែមមួយ កំរិតទៀតរវាង អាស៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សម្ដេចតេជោ៖ ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ត្រូវបានពង្រឹងថែមមួយ កំរិតទៀតរវាង អាស៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សម្ដេចតេជោ៖ ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ត្រូវបានពង្រឹងថែមមួយ កំរិតទៀតរវាង អាស៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សម្ដេចតេជោ៖ ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ត្រូវបានពង្រឹងថែមមួយ កំរិតទៀតរវាង អាស៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សម្ដេចតេជោ៖ ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ត្រូវបានពង្រឹងថែមមួយ កំរិតទៀតរវាង អាស៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សម្ដេចតេជោ៖ ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ត្រូវបានពង្រឹងថែមមួយ កំរិតទៀតរវាង អាស៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សម្ដេចតេជោ៖ ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ត្រូវបានពង្រឹងថែមមួយ កំរិតទៀតរវាង អាស៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក