ពី​ក្មេង​ដើរ​រៀន​ក្រោម​ដើមឈើ​ក្លាយជា​តន្ត្រីករ​ល្បី​

dnt-news : លោក​យ៉ង ពៅ វ័យ​៣៦​ឆ្នាំ ជា​តន្ត្រីករ​មានឈ្មោះ​បោះ​សំឡេង​ម្នាក់ ​នៅក្នុង​អាជីព​ផ្នែក​តន្ត្រីសម័យ ជាពិសេស​ក្នុង​ក្រុម​តន្ត្រី​បែប​ប​ស្ចឹ​ម​ប្រទេស។ ជួប​ជាមួយ​ខ្មែរ​អប្សរា​តន្ត្រីករ​ដែល​ចេះ​លេង​ឧបករណ៍​តន្ត្រីសម័យ​ស្ទើរ​គ្រប់​ប្រភេទ​ជា​អ្នកនិពន្ធ ព្រមទាំង​សម្រួល​ទំនុកច្រៀង និង​បទ​ភ្លេង​រូបនេ