មួយថ្ងៃ​នៅលើ​វាលស្រែ ៥០០​លើ​ខ្នងភ្នំ​បូកគោ​

dnt-news : ដើម្បី​ស្វែងយល់​ពី​សក្តានុពល​តំបន់​ទេសចរណ៍ នៅលើ​ឧទ្យាន​ជាតិ​ភ្នំ​បូកគោ​ក្រុម​អ្នកយកព័ត៌មាន​មកពី​អង្គភាព​ផ្សេងៗ តាមរយៈ​ក្រុមហ៊ុន​មហា​អង្គរ​ទេសចរណ៍​បានធ្វើ​ដំណើរ​បោះជំរំ​លើ​ទីតាំង​វាលស្រែ​៥០០ នៅលើ​ខ្នងភ្នំ​បូកគោ ក្នុង​រាត្រី​មួយ​ដ៏​សែន​មនោ​រម្យ ។​