សិស្ស​ខ្មែរ​មាន​សមត្ថភាព​បង្កើត​កាំជ្រួច​បាញ់​ដោយ​កម្លាំង​ទឹក

dnt-news:​ កាលពី​ឆ្នាំ​កន្លងទៅ​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រលង​ជ្រើសរើស​ស្នាដៃ​ផលិត​កាំជ្រួច​បាញ់​ដោយ​ប្រើល​ម្លាំ​ង​ទឹក​ដែល​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី បេក្ខជន​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​របស់​កម្ពុជា​បាន​ជាប់​លេខ​៤​ក្នុងចំណោម​បេក្ខជន​ចំនួន​៣២​រូប​មកពី​១៣​ប្រទេស ។ កម្មវិធី​ប្រលង​នេះ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើង​រៀងរាល់ឆ្នាំ​ច