មើល​ឈុត​ឆាក​ក្នុង​រឿង​ Deadpool មុន​និង​ក្រោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​

មើល​ឈុត​ឆាក​ក្នុង​រឿង​ Deadpool មុន​និង​ក្រោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​

ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​ខ្សែ​ភាពយន្ត​​ដែល​ផលិត​ឡើង​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ គឺ​សុទ្ធ​សឹង​តែ​មាន​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​ (Visual Effect) ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យ​ខ្សែ​ភាពយន្ត​នោះ​កាន់​តែ​មាន​ភាព​រំជើប​រំជួល​ ជា​ពិសេស​ត្រង់​ឈុត​ឆាក​បាញ់​ប្រហារ។

 

មើល​ឈុត​ឆាក​ក្នុង​រឿង​ Deadpool មុន​និង​ក្រោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​

 

ជាក់​ស្ដែង​ដូច​ជា​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ Deadpool ដែល​កំពុង​​ទទួល​បាន​ការ​ពេញ​និយម​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​អ្នក​ទស្សនា​ក៏​មាន​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​មិន​ធម្មតា​ដែរ។

ខាង​ក្រោម​ជា​រូបភាព​មុន​នឹង​ក្រោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​ក្នុង​ឈុត​ឆាក​មួយ​ចំនួន​នៃ​រឿង​ Deadpool៖

 

មើល​ឈុត​ឆាក​ក្នុង​រឿង​ Deadpool មុន​និង​ក្រោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​

 

មើល​ឈុត​ឆាក​ក្នុង​រឿង​ Deadpool មុន​និង​ក្រោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​

 

មើល​ឈុត​ឆាក​ក្នុង​រឿង​ Deadpool មុន​និង​ក្រោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​

 

មើល​ឈុត​ឆាក​ក្នុង​រឿង​ Deadpool មុន​និង​ក្រោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​

 

មើល​ឈុត​ឆាក​ក្នុង​រឿង​ Deadpool មុន​និង​ក្រោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​

 

មើល​ឈុត​ឆាក​ក្នុង​រឿង​ Deadpool មុន​និង​ក្រោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​

 

មើល​ឈុត​ឆាក​ក្នុង​រឿង​ Deadpool មុន​និង​ក្រោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​

 

មើល​ឈុត​ឆាក​ក្នុង​រឿង​ Deadpool មុន​និង​ក្រោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​

 

មើល​ឈុត​ឆាក​ក្នុង​រឿង​ Deadpool មុន​និង​ក្រោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​
មើល​ឈុត​ឆាក​ក្នុង​រឿង​ Deadpool មុន​និង​ក្រោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​

 

 

 

ចុច​អាន៖ ពិត​ជា​អស្ចារ្យ​​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​ដែល​ប្រើ​ក្នុង​រឿង​ Star Wars

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ FXGuide​​​​​​