ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទៀ បាញ់ ចូលរួមទស្សនា ការតំាងពិព័រណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាការសិង្ហបុរី

ភ្នំពេញ៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិកម្ពុជា នៅម៉ោង ៨៖៣០នាទី (ម៉ោង ៩៖៣០នាទី នៅកម្ពុជា) ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ម្សិលមិញនេះ បានអញ្ជើញចូលរួមទស្សនា ការតំាងពិព័រណ៌ បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាការសិង្ហបុរី ក្រោយអធិបតីភាព លោក Dr.Nng Hen រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិសិង្ហបុរី។

នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ នៅម៉ោងប្រមាណ ៩៖០០នាទី ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ កន្លងទៅនេះ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា អញ្ជើញ ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈ៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានអញ្ជើញចូលរួមទស្សនា ការតាំងពិព័រណ៌ បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាការសិង្ហបុរី ដែលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ថ្ងៃទី២១ កុម្ភៈ៕

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទៀ បាញ់ ចូលរួមទស្សនា ការតំាងពិព័រណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាការសិង្ហបុរី

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទៀ បាញ់ ចូលរួមទស្សនា ការតំាងពិព័រណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាការសិង្ហបុរី

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទៀ បាញ់ ចូលរួមទស្សនា ការតំាងពិព័រណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាការសិង្ហបុរី

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទៀ បាញ់ ចូលរួមទស្សនា ការតំាងពិព័រណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាការសិង្ហបុរី