បណ្ដុំ​រូបភាព​មើល​មិន​យល់​ដក​ស្រង់​ពី​​ Google Maps


បណ្ដុំ​រូបភាព​មើល​មិន​យល់​ដក​ស្រង់​ពី​​ Google Maps

សិល្បករ​ខាង​​ឌីជីថល​លោក​ Kyle F. Williams បាន​ប្រមូល​ផ្ដុំ​នូវ​រូបភាព​ជា​ច្រើន​សន្លឹក​​មាន​សភាព​ចម្លែក​​មើល​មិន​យល់​​ ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​ផែនទី​របស់​ Google (Google Maps) ដែល​រូប​ទាំង​នោះ​បញ្ចូល​ដោយ​ផ្ទាល់​ពីអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់។

 

ចង់​ដឹង​ថា​រូបភាព​ទាំង​នោះ​ចម្លែក​ដល់​កម្រិត​ណា​ទៅ​ទស្សនា​ខាង​ក្រោម៖

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​មើល​មិន​យល់​ដក​ស្រង់​ពី​​ Google Maps

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​មើល​មិន​យល់​ដក​ស្រង់​ពី​​ Google Maps

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​មើល​មិន​យល់​ដក​ស្រង់​ពី​​ Google Maps

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​មើល​មិន​យល់​ដក​ស្រង់​ពី​​ Google Maps

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​មើល​មិន​យល់​ដក​ស្រង់​ពី​​ Google Maps

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​មើល​មិន​យល់​ដក​ស្រង់​ពី​​ Google Maps

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​មើល​មិន​យល់​ដក​ស្រង់​ពី​​ Google Maps

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​មើល​មិន​យល់​ដក​ស្រង់​ពី​​ Google Maps

​​​​​

​​​​​​​​​​មាន​ប្រិយមិត្ត​ណា​មើល​រូប​ខាង​លើ​យល់​ដែរ​ឬ​ទេ?

 

ចុច​អាន៖ មើល​ឈុត​ឆាក​ក្នុង​រឿង​ Deadpool មុន​និង​ក្រោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ Gizmodo​​​​​​