ការដាំម្ទេសដើម្បី ឲ្យមានផ្លែល្អ

ការដាំបន្លែបង្ហាញផ្សេងៗខ្លះ ដោយខ្លួនឯងក៏អាចជួយលើកស្ទួយ បញ្ហាជីវភាពបានខ្លះដែរ ជាពិសេសដំណាំខ្លួនឯង ដោយមិនចាំបាច់ព្រួយរឿងដាក់ថ្នាំគីមីផ្សេងៗ។

ដោយឡែក បន្លែបង្ការខ្លះ បើយើងមិនចេះវីធីដាំ និងថែទាំទេ អ្នកមិនអាចមានលទ្ធផលដូចដែរ អ្នកបានរំពឹងទុកនោះទេ ព្រោះដំណាំដូចម្ទេស ជាដើមជួនកាលដាំទៅមិនអាចផ្តល់ផលល្អ ដោយមានផ្លែឲ្យយើងបេះបានមក បរិភោគហើយស្លឹកវាក៏មានសភាពរួញ និងក្រៀម។

វីធីងាយស្រួលបំផុតដែល ធ្វើឲ្យម្ទេសផ្តល់ផលល្អគឺយើងត្រូវ យកទឹកសាប៊ូទៅស្រោចលើដើមម្ទេស តែប្រមាណ២ទៅ៣ដងស្លឹកម្ទេស និងលែងរួញស្វិត និងចេញផ្លែថែមទៀតផង។

តែគួរតែប្រយ័ត្នកុំលាយសាប៊ូច្រើនពេក ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យម្ទេសងាប់មុននឹងផ្តល់ផល។ បរិមាណដ៏សមស្របគឺសាប៊ូកន្លះ ស្លាបព្រាកាហ្វេ សម្រាប់ទឹកមួយធុង។

ការដាំម្ទេសដើម្បី ឲ្យមានផ្លែល្អ

ការដាំម្ទេសដើម្បី ឲ្យមានផ្លែល្អ

ការដាំម្ទេសដើម្បី ឲ្យមានផ្លែល្អ

ការដាំម្ទេសដើម្បី ឲ្យមានផ្លែល្អ