ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​បើក​សាលាបង្រៀន​ជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា​ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ​

dnt-news : ​ខណៈដែល​មុខជំនាញ​នេះ​មិនទាន់មាន​សាកលវិទ្យាល័យ​ណា​ក្នុងប្រទេស និង​សូម្បីតែ​ប្រទេសជិតខាង​កម្ពុជា​ក៏​គ្មាន​ផង​នោះ ។ ដោយសារតែ​មុខជំនាញ​នេះ​មានការ​ពិបាក​សិក្សា​ជាង​មុខវិជ្ជា​ដទៃ​នោះ ទើប​ក្នុង​មួយ​ជំនាន់ៗ​មាន​និស្សិត​តែ​ជាង​១០​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ រីឯ​សាស្ត្រាចារ្យ​វិញ​ក៏​សុទ្ធសឹងតែ​ជា​គ្រូ​បរទេស​ដែ