ឆាប់​ឡើង! តំណែង Graphic Designer និង Video Editor កំពុង​​បើក​ចំហ​នៅ Sabay


ឆាប់​ឡើង! តំណែង Graphic Designer និង Video Editor កំពុង​​បើក​ចំហ​នៅ Sabay

Sabay ជា​ក្រុមហ៊ុន​ Digital ​​ទំនើប​ និង​​ជា​បណ្តាញ​​សារព័ត៌មាន​​អនឡាញ​សំបូរ​បែប​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ប្រទេស​ កម្ពុជា។ Sabay ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ដែល​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​ និង​ការ​បង្កើត​ថ្មី ដើម្បី​មក​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​មុខ​តំណែង​​ Graphic Designer និង Video Editor ។ ដូច្នេះ​ នេះ​ជា​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ សម្រាប់​ប្រិយមិត្ត​មាន​សមត្ថភាព​ដែល​ចង់​ក្លាយ​ជា​បុគ្គលិក​ដែល​មាន​ភាព​លេច​ធ្លោ។

 

1. Graphic Designer

 

We are looking for a full-time Graphic Designer based in Phnom Penh.

 

Responsibilities:

•    Design and develop artwork marketing and collateral materials for all related departments
•    Brainstorm and mock design ideas
•    Work with other teams to complete the final product
•    Perform other tasks as assigned by supervisor and management

 

Requirements:

•    Practical experience in computer skills such as Photoshop, Corel Draw, Adobe Flash, Illustrator and other design software …
•    Proven creative skills through portfolio of design work
•    Proven experience in professional graphic design and/or printing process
•    English proficiency to work with technical document
•    Possess superior in printing media design skill and artistry
•    Flexible and hardworking, able to repeatedly meet deadlines under pressures
•    Self starter, imaginative, and innovative
•    Ability to communicate to a variety of different stakeholders at all levels
•    Excellent team-working ability

 

2. Video Editor

 

We are looking for a full-time Video Editor based in Phnom Penh.

 

Responsibility:

•    Assist in all areas of production of Audio Visual Content for public broadcast
•    Edit Sabay News Video
•    Film events that Sabay sponsors and participate
•    Use computer-controlled video editing systems to prepare video file for presentation
•    Discuss video project plan, producer and director to determine the appropriate video editing
•    Other tasks as assigned by the manager

 

Requirement:

•    University degree in telecommunications or educational video production
•    Have knowledge in Adobe Photoshop, Adobe Premier & Adobe After Effects
•    Know how to operate both DSLR & Video Camera
•    Minimum 1 year working experience in communications production work
•    Minimum 2-year in video equipment, personal computers, and techniques used in the video editing field
•    Excellent team-working ability
•    Ability to effectively communicate ideas orally and in writing
•    Good interpersonal skill and communication skill

 

Application Information
Sabay Digital offers competitive benefit packages including medical care and performance based bonus schemes. Sabay is an equal opportunities employer. Young people with creative ideas are warmly welcome.

Qualified candidates are invited to submit their application to [email protected] or Sabay Digital Corp., Ltd.’s address: #308 Monivong Blvd, Boueng Raing, Phnom Penh.
Tel: (85523) 22 8000. Our corporate website: www.sabay.com  

 

Online application, please clearly state the position you are applying for as the subject and attachments must be in PDF format. Please include salary expectation in cover letter.

 

Deadline: 29 February 2016

 

ឆាប់​ឡើង! តំណែង Graphic Designer និង Video Editor កំពុង​​បើក​ចំហ​នៅ Sabay