ស្នេហាប្តូរ កាយគ្នារបស់ ប្តីប្រព្ធមួយគូ ធ្វើអោយក្រឡាប់ ចាក់ពេញរោងកុន

ភ្នំពេញ៖ កក្រើកពេញរោងកុន ដោយសារវត្តមាន របស់ភាពយន្ត ដ៏កំភ្លុកកំប្លែងគឺរឿង «ស្នេហាស្អីមិនដឹង ស្អីមិនដឹង »ដែលចាប់ផ្តើមបញ្ចាំងនៅ ថ្ងៃទី ១៤ កុម្ភះនេះ មានអ្នកចូលទស្សនា ជាច្រើនបានតំរង់ជួរទិញ សំបុត្រដើម្បីទទួលចំណី ចក្ខុដ៏ល្អនេះ។

អ្នកទស្សនា ជាច្រើនបានបញ្ចេញអារម្មណ៍ សប្បាយលាយលំ ជាមួយនិងស្នាមញញឹម ដោយសារតែឈុតឆាកដ៏ គួរអោយចង់សោច នៅក្នុងរឿងនេះ។

ចំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ៧ឆ្នាំ ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាល ចង់ចែកផ្លូវគ្នាដោយសារតែ កេងដែលជាប្តី ប្រច័ណ្ឌ ប៊ែលឡា ដែលជាប្រពន្ធ របស់ខ្លួនដោយសារ ប៊ែលឡា មានភារកិច្ចជាមួយភ្ញៀវ។ ជំលោះប្តីប្រពន្ធមួយគូរនេះ បណ្តាលឲ្យមានអភូតហេតុ ចំលែកមួយកើតឡើងដែល កេងត្រូវប្តូររូបកាយ ទៅជាប៊ែលឡា ដែលជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនវិញ។ រឿងចំលែកៗ ដ៏គួរឱអស់សំណើចជាច្រើន បានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់។

ចង់ដឹងថាមានអ្វី ទៀតកើតឡើងចំពោះ ប្តីប្រពន្ធមួយគូរនេះទេ? តើពួកគេអាចត្រលប់ចូល រូបកាយរបស់ខ្លួនវិញបានទេ? កំឲ្យផ្ទាំងទស្សនីយ៍ភាពនេះ កន្លងពីខ្សែភ្នែករបស់អ្នកណា។

ដើម្បីទទួលបានពត៌មានលំអិត ពីភាពយន្តនេះនិង ពត៌មានផ្សេងៗទៀតទាក់ទង  នឹង ភាពយន្តដែលលោកអ្នកចូលចិត្តអាចចូលទៅកាន់ចៃកុន តាមប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គម ដូចជា: www.facebook.com/JaiKon.Cambodia , www.youtube.com/JaiKonCambodia ហើយក៏អាច add ចៃកុនជាមិត្តក្នុងកម្មវិធីLINE ដែលមាន ID: @JAIKON ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ដូចជាសំបុត្រកុន និង របស់ពីភាពយន្តជារៀងរាល់អាទិត្យ។

ទស្សនា Trailer នៅទីនេះ

ស្នេហាប្តូរ កាយគ្នារបស់ ប្តីប្រព្ធមួយគូ ធ្វើអោយក្រឡាប់ ចាក់ពេញរោងកុន

ស្នេហាប្តូរ កាយគ្នារបស់ ប្តីប្រព្ធមួយគូ ធ្វើអោយក្រឡាប់ ចាក់ពេញរោងកុន

ស្នេហាប្តូរ កាយគ្នារបស់ ប្តីប្រព្ធមួយគូ ធ្វើអោយក្រឡាប់ ចាក់ពេញរោងកុន