​អេង ចរិយា តារាចម្រៀង​ចំណូល​ថ្មី​របស់​ផលិតកម្ម ថោ​ន​

dnt-news : ​ក្រោយពី​កញ្ញា អេង ចរិយា បាន​ឈរជើង​ក្នុង​ពិភព​សិល្បៈ​នាម​ជា​តារា​ឯករាជ្យ​ដែល​គ្មាន​ផលិត កម្ម​ជ្រក​អស់​រយៈពេល​ជិត​៣​ឆ្នាំ​ទៅហើយនោះ​។ ថ្មីៗ​នេះ​នាង​បង្ហើប​ប្រាប់ថា នាង​មានឱកាស​បាន​ចូល​ច្រៀង​នៅក្នុង​ផលិតកម្ម​ហើយ​បទ​របស់​នាង នឹងត្រូវ​ចេញ​នៅក្នុង​រដូវចូលឆ្នាំ​ខាងមុខនេះ​។​