រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦


រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

កម្មវិធី​​ប្រគល់​ពាន​រង្វាន់​តន្ត្រី​ធំ​បំផុត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​អាមេរិក Grammy Awards ២០១៦ ដែល​បាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​កុម្ភៈ កន្លង​ទៅ​នេះ បាន​ទទួល​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ពី​ទស្សនិកជន​​ជុំវិញ​ពិភពលោក តាម​រយៈ​វត្តមាន​ចូលរួម​របស់​តារា​ចម្រៀង​ល្បី​ៗ។

 

ក្រោយ​ពី​បាន​ឃើញ​វត្តមាន​តារា​លើ​កម្រាល​ព្រំ​ក្រហម និង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់ ឥលូវ​នេះ Sabay សូម​នាំ​ប្រិយមិត្ត​មក​ងាក​មើល​សកម្មភាព​គួរ​ចាំ​អារម្មណ៍​ខ្លះ​ៗ របស់​តារា​ល្បី​ៗ​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​វិញ​ម្ដង។​

 

Justin Bieber និង​ប្អូន​ប្រុស Jaxon Bieber

 

រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

Selena Gomez និង Taylor Swift

 

រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

Ryan Seacrest និង Giuliana Rancic

 

រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

គូ​ស្នេហ៍ Wilmer Valderrama និង Demi Lovato

 

រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

Ariana Grande

 

រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

Austin Swift (ប្អូន​ប្រុស Taylor Swift) និង Selena Gomez

 

 រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

Bruno Mars និង Jessica Caban

 

 រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

Raphael Saadiq និង Lady Gaga

 

 រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

Sofia Vergara

 

 រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

Ed Sheeran, Taylor Swift និង Selena Gomez

 

 រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

Sofia Vergara និង Pitbull

 

 រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

Justin Bieber

 

រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

The Weeknd និង Adele

 

 រូបភាព​ប្លែក​ៗ និង​​កម្រ​ឃើញ របស់​តារា​ល្បី​ៗ ពី​ក្រោយ​ឆាក Grammy ២០១៦

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ eonline