អ្នកតា​ដើម​ជ្រៃ​បញ្ចេញ​សេនា​ពស់​ផ្អើល​អ្នកភូមិ​

dnt-news : ​ចំពោះ​ជំនឿ​របស់​អ្នកភូមិ​ទួល​ក្រសាំង​ដែល​ដង្ហែ​កូនកំលោះ កូនក្រមុំ​មកសុំ​ពរជ័យ​ពី​រោង​អ្នកតា​នោះ ពុំមែន​ធ្វើឡើង​តៗ​គ្នា​បន្សល់ទុក​ពី​ដូនតា​រាប់​តំណ​មក​នោះទេ ។