សុខ ស្រី​ល័​ក្ខ​៖ បើ​ចង់យក​ខ្ញុំ​ទៅ លុះ​ណា​យក​អ្នកនិពន្ធ​ខ្ញុំ​ទៅ​ផង​

​dnt-news : កញ្ញា សុខ ស្រី​លក្ខណ៍ ជា​ប្អូនស្រី​បង្កើត​របស់​កញ្ញា សុខ ស៊ី​ឡា​លីន ជា​តារាចម្រៀង​អស់​រយៈពេល​ជិត​១០​ឆ្នាំ​ទៅហើយ ហើយ​ត្រូវគេ​ទទួលស្គាល់ថា ពិ​រោះ​មិន​ចាញ់​បងស្រី​នាង​ប៉ុន្មាន​ដែរនោះ​ទេ ។