តើ​អង្គការ​សន្តិសុខ អង្គការសហប្រជាជាតិ​ជា​អ្វី និង​មានអំណាច​ប៉ុនណា​?

dnt-news : ​សព្វថ្ងៃនេះ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដោយសារតែ​ប្រទេស​ថៃ​ឈ្លានពាន​ទឹកដី ហើយ​ថៃ​មិន​ត្រឹមតែ​គ្មាន​ចេតនា​ក្នុងការ​ដោះស្រាយ​តាមផ្លូវ​ច្បាប់​នោះ គឺ​ថៃ​ថែមទាំង​ប្រើប្រាស់​កងទ័ព​ធ្វើសង្គ្រាម​ឈ្លានពាន​ទឹកដី​កម្ពុជា ធ្វើឱ្យ​កម្ពុជា​កែប្រែ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ធ្វើការ​ប្តឹង​ថៃ​ឈ្លានពាន​ទៅ​ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ