​ស្បែក​ជើង​​កែង​​ឃ្លុប​កាលីប​ៗ​១០​ម៉ូដ​ សម​នឹង​នារី​សម័យ​ ២០១៦


​ស្បែក​ជើង​​កែង​​ឃ្លុប​កាលីប​ៗ​១០​ម៉ូដ​ សម​នឹង​នារី​សម័យ​ ២០១៦

ចំពោះ​នារី​ៗ​ភាគច្រើន​ចូលចិត្ត​ពាក់​ស្បែក​ជើង​រាល់​ពេល​ចេញ​ទោះ​ធ្វើការ​ឬ​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ជួប​ជុំ​ផ្សេងៗ។ ហេតុ​ដែល​ពួក​គេ​ជ្រើសរើស​ស្បែកជើង​កែង​ព្រោះ​ វា​ជួយ​លើក​​​​សម្រស់ ​ស៊ី​នឹង​សំលៀកបំពាក់​​និង​​​លើក​កម្ពស់​ឲ្យ​កាន់​តែ​មាន​រាង​ទាក់​ទាញ។ ក្នុង​សប្ដាហ៍​នេះ Sabay នឹង​បង្ហាញ​ស្បែក​ជើង​កែង​១០​ម៉ូដ​ ដែល​នារី​ៗ​អាច​ជ្រើសរើស៖

 

១.

​ស្បែក​ជើង​​កែង​​ឃ្លុប​កាលីប​ៗ​១០​ម៉ូដ​ សម​នឹង​នារី​សម័យ​ ២០១៦

២. ​ស្បែក​ជើង​​កែង​​ឃ្លុប​កាលីប​ៗ​១០​ម៉ូដ​ សម​នឹង​នារី​សម័យ​ ២០១៦

៣.​ស្បែក​ជើង​​កែង​​ឃ្លុប​កាលីប​ៗ​១០​ម៉ូដ​ សម​នឹង​នារី​សម័យ​ ២០១៦

៤.​ស្បែក​ជើង​​កែង​​ឃ្លុប​កាលីប​ៗ​១០​ម៉ូដ​ សម​នឹង​នារី​សម័យ​ ២០១៦

 

​ស្បែក​ជើង​​កែង​​ឃ្លុប​កាលីប​ៗ​១០​ម៉ូដ​ សម​នឹង​នារី​សម័យ​ ២០១៦

​ស្បែក​ជើង​​កែង​​ឃ្លុប​កាលីប​ៗ​១០​ម៉ូដ​ សម​នឹង​នារី​សម័យ​ ២០១៦

​ស្បែក​ជើង​​កែង​​ឃ្លុប​កាលីប​ៗ​១០​ម៉ូដ​ សម​នឹង​នារី​សម័យ​ ២០១៦

​ស្បែក​ជើង​​កែង​​ឃ្លុប​កាលីប​ៗ​១០​ម៉ូដ​ សម​នឹង​នារី​សម័យ​ ២០១៦

​ស្បែក​ជើង​​កែង​​ឃ្លុប​កាលីប​ៗ​១០​ម៉ូដ​ សម​នឹង​នារី​សម័យ​ ២០១៦

១០

​ស្បែក​ជើង​​កែង​​ឃ្លុប​កាលីប​ៗ​១០​ម៉ូដ​ សម​នឹង​នារី​សម័យ​ ២០១៦

តើ​ប្រិយមិត្ត​ពេញចិត្ត​ម៉ូដមួយណា? ចំពោះ​តម្លៃ​អាច​ចូល​មើល​តាម​ប្រភព​ខាងក្រោម៖

 

ចុចអាន៖អាវ​យឺត​បើក​ក៥​​ម៉ូដ​ល្អ​ចំពោះ​បុរស​អាច​ពាក់​បាន​ច្រើន​កាលៈទេសៈ​

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព​៖  zalando