យ៉ាងយូរម៉ោង ១១យប់ ថ្ងៃព្រហ្បត្តិ៍ទី១៨ កុម្ភៈ តេជោ សែន និងគណៈប្រតិភូ នឹងមកដល់មាតុភូមិវិញ

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបញ្ជូនសារពីលើយន្តហោះ ដែលកំពុងហោះ នៅលើអាកាស ក្នុងរយៈកម្ពស់ជាង ៩គីឡូម៉ែត្រ បញ្ជាក់ប្រាប់ជនរួមជាតិថា យ៉ាងយូរម៉ោង ១១យប់ ថ្ងៃព្រហ្បត្តិ៍ទី១៨ កុម្ភៈ សម្ដេច និងគណៈប្រតិភូ នឹងមកដល់មាតុភូមិវិញ។

នៅក្នុងបណ្ដាញ ទំនាក់ទំនងសង្គម ហ្វេសប៊ុករបស់ សម្ដេចបានសរសេរថា "ខ្ញុំចង់បញ្ជូនសារពី លើយន្តហោះ ដែលកំពុងហោះ លើអាកាសក្នុងកំពស់ជាង ៩គីឡូម៉ែត្រ ខ្ញុំមិនដឹងថា យន្តហោះស្ថិតនៅ តំបន់ណាទេក្នុងដំណើរពី ព្រលាន្តយន្តហោះ San Francisco ទៅព្រលាន្តយន្តហោះហុងកុង ដែលប្រើរយៈពេលហោះជាង ១២ម៉ោងក្នុងចម្ងាយផ្លូវជាង ១ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រ តាមផែនទីបង្ហាញផ្លូវហោះ ពេលខ្ញុំបង្ហោះនេះយើង កំពុងស្ថិតនៅលើសមុទ្រ"។

មស្ដេចបានបញ្ជាក់ទៀតថា "បច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ន អនុញ្ញាត្តិឱ្យយើងធ្វើការ ទំនាក់ទំនងគ្នា បានយ៉ាងងាយស្រួល សង្ឃឹមថាខ្លឹមសារនេះ នឹងបានដល់បងប្អូនជនរួមជាតិ ព្រោះខ្ញុំបានទំនាក់ទំនង ជាមួយកូនខ្ញុំតាម Whatsapp! នេះជារូបភាពនៅក្នុង យន្តហោះដែលខ្ញុំថតមុនពេល ខ្ញុំបង្ហោះចេញតាម Facebook របស់ខ្ញុំ យ៉ាងយូរម៉ាង ១១យប់ ថ្ងៃព្រហ្បត្តិ៍ទី១៨ កុម្ភៈ ខ្ញុំនិង គណៈប្រតិភូនឹង ទៅដល់មាតុភូមិ ជាទីស្រឡាញ់នៃយើង"៕

យ៉ាងយូរម៉ោង ១១យប់ ថ្ងៃព្រហ្បត្តិ៍ទី១៨ កុម្ភៈ តេជោ សែន និងគណៈប្រតិភូ នឹងមកដល់មាតុភូមិវិញ

យ៉ាងយូរម៉ោង ១១យប់ ថ្ងៃព្រហ្បត្តិ៍ទី១៨ កុម្ភៈ តេជោ សែន និងគណៈប្រតិភូ នឹងមកដល់មាតុភូមិវិញ

យ៉ាងយូរម៉ោង ១១យប់ ថ្ងៃព្រហ្បត្តិ៍ទី១៨ កុម្ភៈ តេជោ សែន និងគណៈប្រតិភូ នឹងមកដល់មាតុភូមិវិញ

យ៉ាងយូរម៉ោង ១១យប់ ថ្ងៃព្រហ្បត្តិ៍ទី១៨ កុម្ភៈ តេជោ សែន និងគណៈប្រតិភូ នឹងមកដល់មាតុភូមិវិញ

យ៉ាងយូរម៉ោង ១១យប់ ថ្ងៃព្រហ្បត្តិ៍ទី១៨ កុម្ភៈ តេជោ សែន និងគណៈប្រតិភូ នឹងមកដល់មាតុភូមិវិញ

យ៉ាងយូរម៉ោង ១១យប់ ថ្ងៃព្រហ្បត្តិ៍ទី១៨ កុម្ភៈ តេជោ សែន និងគណៈប្រតិភូ នឹងមកដល់មាតុភូមិវិញ

យ៉ាងយូរម៉ោង ១១យប់ ថ្ងៃព្រហ្បត្តិ៍ទី១៨ កុម្ភៈ តេជោ សែន និងគណៈប្រតិភូ នឹងមកដល់មាតុភូមិវិញ