ប្តី​ម្នាក់​ត្រូវ​ប្រពន្ធ​៦​នាក់​រួមរ័ក​បណ្តាក់​គ្នា​ដូច​ខ្យង​ស្លាប់​លើ​បង្គង

dnt-news : ​ថ្មីៗ​នេះ​បុរស​ដ៏​ល្បី​មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​លុយកាក់​រាប់សិប​លាន​ម្នាក់​ដែល​ស្ថិតក្នុង​លំដាប់​សេដ្ឋី​ដែរនោះ លោក​បាន​ស្លាប់​លើ​បង្គង​ដោយសារតែ​ប្រពន្ធ​ទាំង​៦​បានដាក់​វេន​គ្នា​បង្ខំ​លោក​ឱ្យ​រួមភេទ​ជាមួយ​ពួកនាង​ពីមួយ​ទៅមួយ​បន្ត​គ្នា​ដូច​ខ្យង ដែល​នៅ​ទីបំផុត​លោក​ក៏​ស្លាប់​ពេល​ដល់​វេន​នាង​ទី​៤