ខ្មោចលង​

dnt-news : សំឡេង​គ្រហឹម​របស់​ម៉ាស៊ីនរថយន្ត​ជប៉ុន​ខ្នាត​មួយ​ពាន់​ប្រាំបី​រយ​សេ​សេ ដែល​កំពុង​នាំ​ខ្ញុំ​បោះពួយ​កាត់​ភាព​ងងឹត​នៅលើ​ផ្លូវថ្នល់​ដ៏​ស្ងាត់​មួយ​ខ្សែ ។ ខ្សែ​ភ្នែក​សម្លឹង​មើលទៅ​ខាងមុខ​តាម​កម្លាំង​ពន្លឺភ្លើង​ដែល​ចាំង​ទៅដល់​ឆ្លាស់គ្នា​នឹង​ការ​សម្លឹង​កញ្ចក់​មើល​ក្រោយ​ក្តី​ភ័យខ្លាច និង​ភាព​ឯកោ​កំ