ស្រាវជ្រាវ &raquo បច្ចេកវិទ្យា

ក្រុមហ៊ុន​សាំ​ស៊ុ​ង​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​គ្រោង​នឹង​ផ្តល់​ជូន​ការ​ដំឡើង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android 6.0 Marshmallow ដោយ​ចាប់ពី​ម៉ូ​ដែល Galaxy s6 និង S6 Edge ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៥ កុម្ភៈ ២០១៦ ហើយ​ម៉ូ​ដែល Galaxy ផ្សេង​ទៀត​នឹង​ដំឡើង ឆាប់​ៗ​នេះ​ផង​ដែរ ។

ចំពោះ​ម៉ូ​ដែល​ត្រូវ​ដំឡើង​ក្រុមហ៊ុន​សាំ​ស៊ុ​ង​នឹង​ប្រកាស​ដាច់​ដោយឡែក​ពី​គ្នា​យ៉ាង​លម្អិត​នៃ​កាលវិភាគ​ដំឡើង​ប្រព័ន្ធ​នេះ​សម្រាប់​តម្រូវការ​ទីផ្សារ នីមួយ​ៗ ៕