ចង់​ចុះ​បញ្ជី​ដី ដឹង​ថា​អស់​ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​ទេ?


ចង់​ចុះ​បញ្ជី​ដី ដឹង​ថា​អស់​ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​ទេ?

ការ​ចុះ​បញ្ជី​ដី គឺ​ដើម្បី​ឲ្យ​ដី​មាន​ម្ចាស់​ស្រប​ច្បាប់។ ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​ចង់​ចុះ​បញ្ជី​ដី ប្រជាជន​ភាគ​ច្រើន​ត្អូញត្អែរ​ថា មិន​បាន​ដឹង​ច្បាស់​ពី​តម្លៃ​នេះ​ទេ។

 

ចង់​ចុះ​បញ្ជី​ដី ដឹង​ថា​អស់​ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​ទេ?

 
ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ការ​ផ្ដល់​សេវា​សាធារណៈ​របស់​ក្រសួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី នគរោបនីយកម្ម​ និង​សំណង់ ទៅ​លើ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​លើក​ដំបូង​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​កា​រេ ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ដី​លើក​ដំបូង​មាន​លក្ខណៈ​ដាច់​ដោយ​ដុំ​ និង​ចេញ​បណ្ណ និង​ដី​សម្រាប់​លេណដ្ឋាន សម្រាប់​សំណង់៖

 

 

ចង់​ចុះ​បញ្ជី​ដី ដឹង​ថា​អស់​ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​ទេ?

 

ចង់​ចុះ​បញ្ជី​ដី ដឹង​ថា​អស់​ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​ទេ?

 

 

ចង់​ចុះ​បញ្ជី​ដី ដឹង​ថា​អស់​ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​ទេ?

ចង់​ចុះ​បញ្ជី​ដី ដឹង​ថា​អស់​ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​ទេ?

 

ចង់​ចុះ​បញ្ជី​ដី ដឹង​ថា​អស់​ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​ទេ?

 

 

សូមអាន៖    ​អ្នក​ជំនាញ​បង្ហើប​តិច​និក​លក់​ដី​ឲ្យ​ចំណេញ​កប់​ក្ដោង

 
អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា