កម្លាំងចម្រុះ ខណ្ឌសែនសុខ ចុះធ្វើរដ្ឋបាល ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន ២៣នាក់ និងទូហ្គេមចំនួន ១៥គ្រឿង

ភ្នំពេញ៖ កម្លាំងអធិការដ្ឋាន នគរបាលខណ្ឌសែនសុខ សហការជាមួយសាលាខណ្ឌសែនសុខ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១៥ៈ៣០នាទី បានចុះធ្វើរដ្ឋបាលបង្រ្កាបទីតាំងសង្ស័យ ជួញដូរ ផ្តល់ទីតាំង និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន នៅក្រុមទី១០-១១ ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន ២៣នាក់ ស្រី២នាក់។

កម្លាំងចម្រុះ បានចុះធ្វើរដ្ឋបាលឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ចំនួន ២៣នាក់ ស្រី២នាក់ ពីបទផ្តល់ទីតាំង ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ដោយក្នុងនោះកម្លាំងចម្រុះ បានឆែកឆេររកឃើញ ថ្នាំញៀន១កូនថង់ , ឧបករណ៍សម្រាប់ជក់ថ្នាំ១, ទូហ្គេមចំនួន ១៥គ្រឿង យកមករក្សាទុកនៅសាលាខណ្ឌសែនសុខ , ម៉ូតូចំនួន ៤គ្រឿង, ដាវចំនួន ១ដើម។ បច្ចុប្បន្នកម្លាំងចម្រុះ កំពុងសួរចម្លើយតាមនីតិវិធីច្បាប់៕

កម្លាំងចម្រុះ ខណ្ឌសែនសុខ ចុះធ្វើរដ្ឋបាល ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន ២៣នាក់ និងទូហ្គេមចំនួន ១៥គ្រឿង

កម្លាំងចម្រុះ ខណ្ឌសែនសុខ ចុះធ្វើរដ្ឋបាល ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន ២៣នាក់ និងទូហ្គេមចំនួន ១៥គ្រឿង

កម្លាំងចម្រុះ ខណ្ឌសែនសុខ ចុះធ្វើរដ្ឋបាល ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន ២៣នាក់ និងទូហ្គេមចំនួន ១៥គ្រឿង

កម្លាំងចម្រុះ ខណ្ឌសែនសុខ ចុះធ្វើរដ្ឋបាល ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន ២៣នាក់ និងទូហ្គេមចំនួន ១៥គ្រឿង

កម្លាំងចម្រុះ ខណ្ឌសែនសុខ ចុះធ្វើរដ្ឋបាល ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន ២៣នាក់ និងទូហ្គេមចំនួន ១៥គ្រឿង

កម្លាំងចម្រុះ ខណ្ឌសែនសុខ ចុះធ្វើរដ្ឋបាល ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន ២៣នាក់ និងទូហ្គេមចំនួន ១៥គ្រឿង

កម្លាំងចម្រុះ ខណ្ឌសែនសុខ ចុះធ្វើរដ្ឋបាល ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន ២៣នាក់ និងទូហ្គេមចំនួន ១៥គ្រឿង

កម្លាំងចម្រុះ ខណ្ឌសែនសុខ ចុះធ្វើរដ្ឋបាល ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន ២៣នាក់ និងទូហ្គេមចំនួន ១៥គ្រឿង

កម្លាំងចម្រុះ ខណ្ឌសែនសុខ ចុះធ្វើរដ្ឋបាល ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន ២៣នាក់ និងទូហ្គេមចំនួន ១៥គ្រឿង

កម្លាំងចម្រុះ ខណ្ឌសែនសុខ ចុះធ្វើរដ្ឋបាល ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន ២៣នាក់ និងទូហ្គេមចំនួន ១៥គ្រឿង

កម្លាំងចម្រុះ ខណ្ឌសែនសុខ ចុះធ្វើរដ្ឋបាល ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន ២៣នាក់ និងទូហ្គេមចំនួន ១៥គ្រឿង

កម្លាំងចម្រុះ ខណ្ឌសែនសុខ ចុះធ្វើរដ្ឋបាល ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន ២៣នាក់ និងទូហ្គេមចំនួន ១៥គ្រឿង

កម្លាំងចម្រុះ ខណ្ឌសែនសុខ ចុះធ្វើរដ្ឋបាល ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន ២៣នាក់ និងទូហ្គេមចំនួន ១៥គ្រឿង