ទីក្រុងប៉ារីសប្រជែង យកការប្រកួត Olympic និង Paralympic Games 2024

ទីក្រុងប៉ារីស ៖ បើយោងតាមគេហទំព័រស៊ិន ហួ ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈនេះថា ការធ្វើបទបង្ហាញនៃបេក្ខភាព ទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ការ ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក និងប៉ារ៉ាឡាំពិកឆ្នាំ២០២៤ “2024 Olympic and Paralympic Games”  នៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង។ ទីក្រុងប៉ារីសបានធ្វើជា ម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក នៅឆ្នាំ១៩០០ និងឆ្នាំ១៩២៤ ត្រូវបានប្រកួតប្រជែងជាមួយទីក្រុង Budapest , ទីក្រុងរ៉ូម និងទីក្រុង Los Angeles សម្រាប់ការប្រកួតនេះ៕

ទីក្រុងប៉ារីសប្រជែង យកការប្រកួត Olympic និង Paralympic Games 2024

ទីក្រុងប៉ារីសប្រជែង យកការប្រកួត Olympic និង Paralympic Games 2024